ពីមិត្តភ័ក្តក្លាយជាស្នេហា ពីស្នេហា មក ជាគូណ្ដឹង (សំខាន់ខាងស្រីមាត់ឆៅដែរហ៊ានសួរខាងប្រុសមុន) កាលពិតលួចស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក គ្រាន់តែមិនហ៊ានសារភាព

អានហើយរំភើបជំនួសពីបងស្រី Chhang Sofiya គាត់បានសរសេរថា៖ ពីមិត្តភ័ក្តក្លាយជាស្នេហា…

វិធីធ្វើល្ហុងចាហួយដូង

វិធីធ្វើ៖ ១.យកល្ហុងចិតសំបកឲ្យស្អាតពុះជាពីរ រួចខ្វេះយកគ្រាប់ចេញឲ្យអស់ទុកមួយអន្លើ ២.យកខ្ទិះចុងដាក់លាយជាមួយម្សៅចាហួយកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វ ៣.ដាំឆ្នាំងដាក់ស្ករស…