ស្រក់ទឹកមាត់ ! ឧកញ៉ាទៀ វិចិត្រ បង្ហាញវិដេអូ ហូបសត្វភៀង នៅព្រៃកោងកាង និងយកមកជ្រលក់ទឹកត្រីកោះកុង មើលទៅទំនងឆ្ងាញ់ដល់ហើយ

ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោក ឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ​ បានធ្វើវិដិអូមួយឃ្លីបដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពដើរក្នុងនៅក្នុងព្រៃកោងកាងដើម្បីស្វែងរក ជន្លេនសមុទ្រ( ភៀង ) ដើម្បីធ្វើជាមុខម្ហូបពិសេសដែលជាម្ហូបសម្រាប់ប៉ូវកម្លាំង​និងជំនួយដល់សុខភាព។ គួរបញ្ជាក់ថា ជន្លេនសមុទ្រ( ភៀង ) វាជាសត្វដែលបានមកពីព្រៃកោងកាង វារស់នៅតាមឈើពុកៗ ហើយវាក៏ជាម្ហូបពៅផងដែរ, នេះបើយោងតាមលើកឡើងរបស់ ឧកញ៉ាទៀ វិចិត្រ៕