របៀបធ្វើ បង្អែមនំដង្កូវ ពេលធ្វើហើយក្តៅៗ ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់

+គ្រឿងផ្សំ៖ -ម្សៅអង្ករខ្សាយ- ដូងខ្ចីរលាក់ទឹក- ល្ងរ-ដូងទុំ-ស្ករស។+របៀបធ្វើ៖ កិនម្សៅសំរស់អោយស្ងួត យកម្សៅដាក់នៅក្នុងពុម្ភមានពីរ។ពុម្ពទី១រោយជាសរសៃៗតូចជានំបញ្ចុក ចំនែកពុម្ពទី២រាងដូចដង្កូវឌួង។ ធ្វើទឹកនំដង្កូវដោយដាក់ នំដង្កូវចូល ស្ករស និង អំបិលបន្តិច ក្រោយមកគេដាក់ខ្ទិះដូង។-ចុងក្រោយនៅពេលយើងញាំយើងដាក់ទឹកនំដង្កូវក្នុងចាន ដាក់សរសៃតូចៗដូចនំញ្ចុកចូល រួចរោយដូងខ្ចីនិង ល្ងរ ចូលរួចជាការស្រេច ប្រភពអត្ថបទ៖ លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត ប្រភពរូបភាព៖ Fb។