របៀបធ្វើអប់បង្កងមីសួរ មើលទៅមានជាតិណាស់ ដាក់មួយឆ្នាំងៗចឹង

ថ្ងៃនេះពាំនាំប្រិយមិត្តឲ្យមកស្គាល់របៀបធ្វើម្ហូប បង្កងអប់មីសសួរ ដែលជាអាហារតាមផ្លូវ Street food របស់ជនជាតិថៃ នៅឯទីក្រុងបាងកក គាត់បានយកបង្កងស្រស់ៗ និងមកដាក់អប់ជាមួយនឹងមីសួរ ដែលថៃគ្រឿងជាច្រើនមុន បានរៀបរាប់នៅក្នុងវិដេអូខាងក្រោម។ ដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម និងរៀនធ្វើញាំទាំងអស់គ្នា ទុកជាម្ហូបដែលងាយស្រួលធ្វើ ទុកហូបជុំគ្រួសារក៏បានដែរ បើរកនឹកម្ហូបធ្វើមិនឃើញ។