របៀបធ្វើសម្លស្ងោរជីឆាយ គ្រឿងផ្សំ ពិសេស

សម្លស្ងោរជីឆាយ គ្រឿងផ្សំ : -ឆ្អឹងស៊ុប សាច់ហាប៉ាវបន្តិច ថ្លើម+ហ៊ុន -យីវហុឺ +ហាយប៊ី -តៅហ៊ូ ១ដុំ – ខ្ទឹមបារាំង ជីឆាយ គីនឆាយ ការ៉ុត ផ្កាគូឆាយ ស្ពៃបូកគោ -ខ្ទឹមក្រហមពុះ -ខ្ទឹមបំពង ស្លឹកខ្ទឹម ជីវ៉ាន់ស៊ុយ គ្រឿង ម្រេច ទឹកត្រី ម្សៅស៊ុប អំបិល ស្ករស វិធីធ្វើ : យកឆ្នាំងដីទឹក អោយពុះ ដាក់យីវហុឺ+ ហាយប៊ី+ ហ៊ុន+ ថ្លើម ស្ងោរអោយឆ្អិនសាច់ស្រង់ហ៊ុន នឹងថ្លើមចេញ យកមកហាន់។

-ដាក់ការ៉ុតចូល + ខ្ទឹមក្រហម ស្ងោរអោយពុះបន្តិច ដាក់សាច់ចិញ្រ្ជាំ+ ថ្លើម + ហ៊ុន + ខ្ទឹមបារាំង + គីមឆាយ + ស្ពៃបូកគោ+ គ្រឿងទេស -ដាក់តៅហ៊ូ+ ជីឆាយ + ស្លឹកគូឆាយ ទុកអោយពុះ ដាក់ខ្ទឹមបំពង + ស្លឹកខ្ទឹម + ជីវ៉ាន់ស៊ុយ ជាការស្រេច សម្លស្ងោរជីឆាយនេះ រសជាតិវា អោយលមៗស្រាល មិនអោយប្រៃទេណា By Sakorak Thonnា