តោះរៀនធ្វើក្តាមថ្មជ្រក់ទឹកត្រីកោះកុង ហិលកប់ៗ ធ្វើខ្លួនឯងញាំឆ្ងាញ់ហើយអនាម័យទៀត

គ្រឿងផ្សំ របៀបធ្វើក្តាមថ្មជ្រក់ទឹកត្រីកោះកុង គ្រឿងផ្សំ: – ក្តាមថ្ម – ទឹកត្រី ស្ករស – ទឹក គ្រឿងផ្សំទឹកត្រីកោះកុង: – ម្ទេស បុកឬក៏ ចិញ្ច្រាំ – ខ្ទឹមស បុកឬក៏ ចិញ្ច្រាំ – ទឹកត្រី – ស្ករស ឬស្ករត្នោត – អំបិល – ប៊ីចេង – ទឹកក្រូចឆ្មារ ។ ប្រសិនបើប្រិយមិត្តចូលចិត្តញាំហិលខ្លាំងសូមជ្រើសយកម្ទេសខ្មាំង និងដាក់ឲ្យច្រើនគ្រាប់ពេលបុកទឹកត្រីកោះកុងស្រោចពីលើក្តាម។ របៀបធ្វើសូមមើលតាមវីដេអូដូចបានបង្ហាញ: ប្រភព៖ អ្នកស្រី សុគន្ធារី។