ឆ្ងាញ់ទៀតហើយ របៀបធ្វេី​បបរលត​ជើងជ្រូកឬបបរ​បាញ់កាញ់

គ្រឿងផ្សំ៖-ជើងជ្រូក​ ១គីឡូ កាត់ជាដុំៗ-លាយ​សាច់​តាម​ចំណូល​ចិត្ត​-ទឹកត្រី ១-២ស្លាបព្រាបាយ-ដុំស៊ុបខ្នរ ១ដុំ-ស្ករស…