សាករៀនរបៀបធ្វើ ជ្រក់ចេក , ធ្វើភ្លាមអាចញាំបានភ្លាមៗ ឬទុកក្នុងទូទឹកកកអាចទុកញាំបានយូរ

របៀបធ្វើជ្រក់ចេក គ្រឿងផ្សំ៖ចេកជ្វា (ចេកគ្រាប់ ចេកខ្ញីមិនទាន់ចាស់) ២គីឡូក្រាម…

ឃាតករសម្លាប់សង្សារក្នុងរោងចក្រនៅខេត្តស្វាយរៀង បានលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនឯង

ស្វាយរៀង៖ ឃាតករដែលសម្លាប់សង្សារក្នុងរោងចក្រនៅខេត្តស្វាយរៀង បានលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួន ហើយ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៣…