របៀបធ្វេី​ បុកកន្ទុយហេស គ្រឿងបុក កន្ទុយហេស ចង់ចេះធ្វើទេ ងាយស្រួលណាស់

របៀបធ្វេី​ បុកកន្ទុយហេស គ្រឿងបុក កន្ទុយហេស ចង់ចេះធ្វើទេ ងាយស្រួលណាស់ ÷ – ត្រីឆ្អើរ (៤ចង្កាក់) – ស្ករត្នោត (១ស្លាបព្រាបាយ) – ប្រហុកគ្មានជាតិគីមី – ធម្មជាតិ (ត្រី៧ចង្វារ) – ម្ទេសក្រហម

Continue reading