ហាងម៉ាស្ទ័រ​ ស៊ុគីស៊ុប​ រៀបចំ​បាយម្ហូបទឹកសុទ្ធ ចែកជូនចាស់ជរា និងបងប្អូនកំពុងជួបបញ្ហាខ្វះខាត អំឡុងពេលកូវីដ

រួមគ្នាធ្វើអំពើល្អដើម្បីខ្មែរ នៅថ្ងៃទី 15 ខែមេសា ឆ្នាំ2021 ដើម្បីជាការរួមចំនែកជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ក្នុងការទប់ស្កាត់នូវការរីករាលដាល់ នែជំងឺ កូវិដ-19 ! ​ក្រុម​ការងារ​របស់​ ម៉ាស្ទ័រ​ ស៊ុគីស៊ុប​“​បានរៀបចំ​ បាយនិងម្ហូប​ ​​ដេីម្បី​ចែក​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ចាស់​ជរានិងបងប្អូនដែលកំពុងជួប​បញ្ហា​នូវ​ការ​ខ្វះខាត​…