អត់ដឹងធ្វើអ្វីញាំ តោះឆាក្រអៅឈូកជាមួយសាច់ជ្រូក ញាំបាយថ្ងៃជុំគ្រួសារ

ឆាក្រអៅឈូកជាមួយសាច់ជ្រូក គ្រឿងផ្សំ,ផ្នែក​បន្លែ ,ក្រអៅឈូក ,ស្លឹកខ្ទឹម ,ផ្នែកសាច់,សាច់​ជ្រូក…

តោះរៀនធ្វើ “នំអង្គុញអណ្តែត” ដែលជានំខ្មែរ ឈ្មោះភាសាខ្មែរពិតៗ

ថ្ងៃ​នេះ​សូម​ណែ​នាំ​មក​នូវ​បង្អែមមួយ​មុខ​ទៀត ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ “នំអង្គុញអណ្តែត” ​យើង​ខ្ញុំ​ជឿ​ជាក់​ថា​បង​ៗ​ស្ត្រី​សុទ្ធ​តែ​បាន​ស្គាល់​ និង​ធ្លាប់​បរិភោគ​វា​រួច​មក​ហើយ…

សាករៀនរបៀបធ្វើ ជ្រក់ចេក , ធ្វើភ្លាមអាចញាំបានភ្លាមៗ ឬទុកក្នុងទូទឹកកកអាចទុកញាំបានយូរ

របៀបធ្វើជ្រក់ចេក គ្រឿងផ្សំ៖ចេកជ្វា (ចេកគ្រាប់ ចេកខ្ញីមិនទាន់ចាស់) ២គីឡូក្រាម…