សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន ជាពិសេសស្រីៗ! ខ្ញុំទើបតែឃើញ កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសាធារណៈ តូចខ្លាំងពេក គ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ ដែលវា​បាន​បង្កប់នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ទឹក​មួយ​កន្លែង​ ស្ថិត​នៅ​…(មានរូបភាព)

បច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើប​ គឺជាការរីកចំរើននៃបច្ចេក​ទេស​​...
Page 1 of 3